1 comentairo:
De Jesé Silba a 3 de Março de 2011 às 02:01
Buonas nuites Elmano Mirandés,

ye un gusto ber-bos por eiqui cun un poema que me diç tanto.

Nun manginais las bezes que eilhas me dízen “Ai! por Dius, nó... mais nó, tan grande i gordo!”

Até parece que Bocage adebinaba que seclos más tarde you haberie de nacer.

Cuntinai a dar-mos traduçones destas, Elmano.

Cumprimentos i botos que muitas ties bos dígan l mesmo,

Jesé Silba


Quementar